Steering Committee

Steering Committee (SC)

Steering Committee


SC Chair

 • Jong-Seon No(SNU)

SC Co-Chairs

 • Yong-Soo Cho(Chung-Ang Univ.)
 • Ki Hun Paek(Ministry of Science, ICT & Future Planning)
 • Skott Ahn(LG Electronics)
 • Chang Yeong Kim(Samsung Electronics)
 • Hanwook Jung (Information Tech. Solution Busan Corp.)
 • Yang Zhen(CIC)
 • Masakazu Sengoku(Niigata U.)
 • Marco Chiani(U. of Bologna)
 • Sang Wu Kim(Iowa State U.)

SC Members

 • Hojin Lee(ETRI)
 • Young Jin Choi(Ministry of Science, ICT & Future Planning)
 • DongMyun Lee(KT )
 • Hyogun Lee(Samsung Electronics)
 • Kookyeon Kwak(LG Electronics)
 • hyeo-eun Lee(NIPA)
 • Kyu-Jin Wee(TTA)
 • Boo Mann Choung(NIA)
 • Gae young Choi(KISDI)
 • Kyunghak Seo(NRF)
 • Myunghyun Yoon(KETI)
 • Jae Kwan Lee(KATECH)
 • Young Jun Moon(KOTI)
 • Sang-Ryong Kim(MSIP (KCA))
 • Dong-Gi Kim(MSIP (KCA))
 • Hyunje Park(MSIP (KEIT))
 • Chi Deuk Ann(ETRI)
 • Jong Dae Kim(ETRI)
 • Dong-In Kim(Sungkyunkwan U.)
 • Ilyoung Chong(HUFS)
 • Youze Cho(Kyungpook National Univ.)
 • Kwang Bok Lee(Seoul National U.)
 • Heung-Koon Choi(Inje Univ.)
 • Yeong Min Jang(Kookmin Univ.)
 • Chung G. Kang(Korea Univ.)
 • Seong-Ho Jeong(HUFS)
 • Abdelhamid Mellouk(U. of Paris-Est Creteil Val de Marne)
 • Pascal Lorenz(U. of Haute Alsace)
 • Malathi Veeraraghavan(U. of Virginia)
 • Falko Dressler(U. of Erlangen)
 • Xuemin(Sherman) Shen(U. of Waterloo)
 • Halim Yanikomeroglu(Carleton U.)
 • Elvino Sousa(U. of Toronto)
 • Kwang-Cheng Chen(National Taiwan U.)
 • Moe Win(MIT)
 • Honggang Zhang(Zhejiang University)
 • Dongfeng Yuan(Shandong U.)
 • Joel Rodriques(U. of Beira Interior, Portugal)
 • Ross Murch(Hong Kong U. of Science and Technology)
 • Pradeep Kumar Ray(U. of New South Wales)